Her kan du se vores priser og gebyrer for 2023

Type
Kr. inkl. moms
Tilslutningsafgift ved nye huse

Der betales en tilslutningsafgift til Kommunen på kr. 6.000 ved køb af grunde på Egedalen.


Tilslutningsafgiften dækker gravearbejde i forbindelse med fremføring af kabel til skel, gravearbejde på egen grund udfører man selv, men omfatter stikledning installationen, der skal udføres af en af AAF´s samarbejdspartner Dansk Kabel TV.

Pris ca. 2.200

Pakkeskift (gælder alle pakkeskift også Bland Selv)

Ændring til anden pakke
400

Gebyrer

1. rykkergebyr
100
Oplukningsgebyr
600
Efter en frakobling pga. af manglende betaling, er det en betingelse, at restancer og gebyr er betalt, inden der foretages tilkobling til anlægget igen.Medlemskontingent

Bredbånd Only (Medlemskontingent pr. halvår)
300

TV pakker (2024) - Der opkræves kontingent 2 gange årligt (01. januar og 1. juli) via PBS

Grundpakke (der opkræves via NETS pr. halvår)
1.725
Mellempakke (der opkræves via NETS pr. halvår)
3.195
Bland selv 10 = Grundpakke + 10 valgfrie point (der opkræves via NETS pr. halvår)
3.195
Fuldpakke (der opkræves via NETS pr. halvår)
4.020
Bland selv 36 = Grundpakke + 36 valgfrie point (der opkræves via NETS pr. halvår)

4.020

OBS! Udmeldelse

Ved udmeldelse i en betalt kontingent periode fraskriver man sig alle rettighederne til at få kontingent tilbagebetalt.

Tilmelding til Nets Betalingsservice

Principper for medlemskab

Opkrævning af TV-pakker

TV-pakkepriser inkluderer betaling for programmer, kontingent, oprethavsretlige afgifter og moms. Din TV-pakke inkluderer samtidig mulighed for at tilslutte en digital YouSee TV-boks

Betaling for TV-pakken opkræves AAF, og du køber din TV-pakke for 6 mdr. ad gangen.
Internet og alle andre ydelser opkræves særskilt af YouSee

Som ny beboer kan du overtage den TV-pakke, som den tidligere beboer havde valgt

• Hver opkrævning vil være specificeret med programafgift for valgt TV-pakke, tilhørende ophavsretlig afgift, kontingent, evt. opkrævnings¬afgift* samt moms.
• Rykkerprocedure iværksættes såfremt betalingsfrist ikke overholdes.
Vedr. ”opkrævningsafgift*” så er denne på kr. 25,- for opkrævninger som ikke er tilmeldt PBS. Betaling via PBS er gratis.

Rykkerprocedure

• Ved overskredet forfaldsdag udløses 1. rykker, som påføres rykkergebyr på kr. 100 – betalingsfrist 8 dage.
• Ved overskridelse af forfaldsdag på 1. rykker udløses rykker 2, som påføres rykkergebyr på kr. 100, og advarsel om at der lukkes for signalet med en omkostning på kr. 600,00 inkl. moms, såfremt betalingsfristen på 8 dage ikke overholdes.
• Overskrides forfaldsdag for rykker 2 foranlediger Antenneforeningen signalet afbrudt.

Opkrævning af tilkøb til TV-pakker

Tillægsydelser til TV-pakkerne, som f.eks. ekstra programmer, kort, eller You See Plus købes af den enkelte husstand direkte hos You See, og opkræves derfor ligeledes direkte fra You See. Du kan tilkøbe ekstra kanaler hvis du har mindst Grundpakke.

Opkrævning af Internet og Telefoni

Internet og Telefoni købes af den enkelte husstand direkte hos YouSee og opkræves derfor ligeledes direkte fra YouSee.

Dansk Kabel TV privatkundeprisliste for arbejde udført på egen installation

Klik her
Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00