Har du problemer med din telefonforbindelse?

Checkliste hvis ikke du får en klartone:

Mange fejlsituationer kan løses ved en reset (sluk/tænd) af modemet:

1. Træk strømkablet ud af modemet (nederste stik bag på modemet)
2. Vent i 10-15 sekunder, og sæt det i stikket igen.
3. Vent til der igen er 4 grønne lysdioder der lyser på modemet.
4. Løft røret og lyt efter om der er klartone, er der ikke det, fortsæt til punkt 5.
5. Kontroller om du har Internetsignal, har du ikke det virker telefoni ikke, og du skal ringe til kundeservice

Bredbånds-Telefoni problemer

Kontakt YouSee:
Support på telefon 7070 4040
Hverdage: 08:00 - 20:00
Weekend + helligdage: 10:00 - 20:00

Cookies

Kontakt

Formand
Bent Kristensen
Vinkelvej 36
6823 Ansager
Telefon 7529 7828
Mobil: 2334 2795
bent_ansager@hotmail.com

Regningsspørgsmål

Kasserer:
Bent Haahr
Vinkelvej 34
6823 Ansager
Mobil: 6160 7734
benthaahr@mail.dk

Husstandsproblemer:

Kontakt evt.:
Dansk Kabel Tv
Ravnevej 7
6705 Esbjerg Ø
Telf: 7695 0695
kundeservice@danskkabeltv.dk

Bredbåndsproblemer

Kontakt YouSee:
Support på telefon 7070 4040
Hverdage: 08:00 - 20:00
Weekend + helligdage: 10:00 - 20:00