Priser og gebyrer

 

Tilslutningsafgift ved nye huse:
Tilslutningsafgiften dækker gravearbejde i forbindelse med fremføring af kabel til skel,
gravearbejde på egen grund udfører man selv, og omfatter stikledning installationen, der skal udføres af en af AAF´s samarbejdspartner DKTV.

Kr. 2.129



Pakkeskift:


Ændring til anden pakke

Kr. 400

(gælder alle pakkeskift også bland selv) 

Gebyrer:


1. Rykkergebyr

Kr. 100

Oplukning Gebyr

Kr. 600

Efter en frakobling pga. af manglende betaling, er det en betingelse, at restancer og gebyr er betalt, inden der foretages tilkobling til anlægget igen.


Bredbånd only.
Medlemskontingent pr. ½ år.
kr. 240,00 



TV-pakker (2019)


Der opkræves kontingent 2 gange årligt
(01. januar og 1. juli) via PBS



Grundpakke 
(der opkræves via NETS pr. halvår)

Kr. 1.085

Mellem Pakke 
(der opkræves via NETS pr. halvår)


Bland selv 10 = Grundpakke + 10  valgfrie point 

(der opkræves via NETS pr. halvår)     

Kr. 2.325


Kr. 2.325

Fuld Pakke 
(der opkræves via NETS pr. halvår)


Bland selv 30 = Grundpakke + 30 valgfrie point

(der opkræves via NETS pr. halvår)

Kr. 3.100




kr. 3.100



Alle priser er inkl. moms




NB.: Udmeldelse:
Ved udmeldelse i en betalt kontingent periode fraskriver man sig alle rettighederne til at få Kontingent & Copydan-andelen tilbagebetalt, men Foreningen tilbagebetaler udelukkende Betalingskanalernes andel fra YouSee fra den dato de har registreret udmeldingen.


Cookies

Kontakt

Formand
Bent Kristensen
Vinkelvej 36
6823 Ansager
Telefon 7529 7828
Mobil: 2334 2795
bent_ansager@hotmail.com

Regningsspørgsmål

Kasserer:
Bent Haahr
Vinkelvej 34
6823 Ansager
Mobil: 6160 7734
benthaahr@mail.dk

Husstandsproblemer:

Kontakt evt.:
Dansk Kabel Tv
Ravnevej 7
6705 Esbjerg Ø
Telf: 7695 0695
kundeservice@danskkabeltv.dk

Bredbåndsproblemer

Kontakt YouSee:
Support på telefon 7070 4040
Hverdage: 08:00 - 20:00
Weekend + helligdage: 10:00 - 20:00