Generalforsamling

§7 – Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med 14 dages varsel i de lokale medier.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen. 


Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:
1.Valg af dirigent
2.Formandens beretning
3.Regnskabets godkendelse
4.Indkomne forslag
5.Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter
6.Valg af revisor
7.Eventuelt

 

Kontakt bestyrelsen

Du kan kontakte bestyrelsen her

Fejlmelding Kabel TV

Servicepartner: Dansk Kabel TV - support
43 32 47 00
Man-fre: 9:00 - 20:00
Weekend og helligdage: 10:00 - 16:00

Fejlmelding Bredbånd og Telefoni

Servicepartner: YOUSEE
70 70 40 40
Man-fre: 8:00 - 20:00
Vagt: 10:00 - 20:00